Nr Nimi Ott. Maalit
Juha-Matti Ryynänen (mv) 3 1
Antti Jäntti (mv) 15
Joonas Eskman (mv) 3
Nikolai Joki-Korpela 9 1 1
Eero Naakka 16 2 7
Perttu Rytivaara 2
Olli-Pekka Saarinen 2
Ossi Savolainen 14 1 4
Aapo Huittinen 5
Antti Kärki 16 4 1
Vili Väänänen 18 7
Riku Kareinen 16 1
Aleksi Eskelinen 11 3
Simo Kahelin 3 1
Joni-Pekka Puranen 11 1
Joona Pussinen 4
Eetu Toikka 7
Olli Pirskanen 13 1 1
Antti Mononen 18 2 1
Tuukka Tiainen 6 2 2
Otto Kantelinen 8
Eetu Karhapää 12 1
Jere Simanainen 3
Kristian Levy 8 1
Aapi Helvelahti 1
Aapo Makkonen 2 1
Miika Pesonen 6
Eemi Porento 1
Vili Kaasinen 2 1
Markus Ihalainen 4 1
Miika Vainikainen 4
Nuutti Tykkyläinen 1
Markus Swahne 1
Jere Hiltunen 2
Arttu Lajunen 2 1
Sami Ahonen 4 1
Christian Pandelescu (mv) 1
Teijo Meriläinen 6 2
Valtteri Nykänen 2
Jori-Ossi Perttu 1
Joona Hiltunen 2
Tuomo Tolonen 2
Juha Ihalainen 4
Valm. Eero Naakka
Valm. Antti Jäntti
Jojo Tuomo Santaharju
Huolt. Timo Ketolainen